ARCHITECTUUREXCURSIE EDE

De Architectuurexcursie van het architectuurcentrum Veenendaal die jaarlijks wordt georganiseerd heeft dit jaar het voormalige Enka terrein in Ede bezocht.

Op het voormalige Enka terrein wordt er al sinds 2009 volop gebouwd. In totaal worden er ongeveer 1550 woningen gerealiseerd. Ook vormt de herbestemming en renovatie van verschillende rijksmonumenten onderdeel van de plannen.

Tijdens de rondleiding werden we bijgepraat door de ontwikkelaar en twee betrokken architecten. Door de tijd die de herontwikkeling in beslag neemt van 2009 tot heden moet er gaande weg steeds ingespeeld op veranderende omstandigheden. Het Enka terrein is een levendige wijk geworden waar wonen, leren en werken door elkaar lopen. Het groene karakter van de wijk zorgt voor een unieke mix tussen de beleving van de tuinstad en industrieel erfgoed.

Reacties zijn gesloten.

Twitter