Geen categorie
Dag van de Architectuur 2022
Dag van de Architectuur 2022

Het thema van 2022 voor de Dag van de Architectuur is Duurzaam Veenendaal. De dag die gezamenlijk met de Open Monumentendag wordt georganiseerd vind dit jaar plaats op 10 & 11 september. Voor het programma en informatie over de activiteiten en de gebouwen die centraal staan deze dagen kunt u terecht op de website: Waar […]

Dag van de architectuur 2021 | de krant is uit!
Dag van de architectuur 2021 | de krant is uit!

De Open Monumentendag en Dag van de Architectuur nemen u dit jaar mee langs allerlei ontwikkelingen die gaande zijn in Veenendaal. In een fraaie tabloid krant hebben we het verhaal van hoe wij met zijn allen Veenendaal vorm geven gevat als bijlage van de Rijnpost. Een katern vol inspiratie om samen verder te bouwen aan […]

Dag van de Architectuur 2021
Dag van de Architectuur 2021

Met als Thema Mijn huis is jouw huis, zal de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag 2021 op 11 & 12 september in Veenendaal plaats vinden. Vanuit de gedachten dat Veenendaal ons allen een huis biedt dat we delen. De geschiedenis delen, maar ook samen vormgeven en ontwikkelen. Gaan we deze editie van de […]

ARCHITECTUUREXCURSIE EDE
ARCHITECTUUREXCURSIE EDE

De Architectuurexcursie van het architectuurcentrum Veenendaal die jaarlijks wordt georganiseerd heeft dit jaar het voormalige Enka terrein in Ede bezocht. Op het voormalige Enka terrein wordt er al sinds 2009 volop gebouwd. In totaal worden er ongeveer 1550 woningen gerealiseerd. Ook vormt de herbestemming en renovatie van verschillende rijksmonumenten onderdeel van de plannen. Tijdens de […]

Uniek Bouwdorp 2020
Uniek Bouwdorp 2020

Op donderdagmiddag 27 augustus 2020 was het dan zo ver de prijsuitreiking van een unieke uitvoering van Bouwdorp in het Panoramagebouw door de kinderburgemeester van Veenendaal, Maud Smits. De eerste prijs werd gewonnen door de 7-jarige Gijs met zijn maquette van het Panorama gebouw. De 2e prijs kwam ten deel aan Afnane 9jaar en Bahja […]

Utrechtse architecten
Utrechtse architecten

In de vierdelige documentaire serie ‘Utrechtse architecten’ wordt er een inkijk gegeven in de visies op architectuur en stedenbouw van een viertal hedendaagse architecten uit de provincie. Ze gaan daarbij in op hoe zij omgaan met de stedelijke context in relatie met gebouwen die zijn in hun dagelijkse praktijk hebben gerealiseerd. Vanuit de historie van […]

Dag van de Architectuur 2020
Dag van de Architectuur 2020

Het Thema van de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag is dit jaar ‘Leermonumenten’ Waar zien we de in onze omgeving sporen van het verleden en welke lessen of inspiratie kunnen we hier uit putten. Hoe behouden we als ondernemende en vooruitstrevende duurzame gemeente onze eigen identiteit en geschiedenis in een maatschappij waar veranderingen […]

Bouwdorp Veenendaal 2020
Bouwdorp Veenendaal 2020

Bouwdorp heeft deze zomer een uitdaging voor alle kinderen van Veenendaal, trek er op uit en ga Veenendaal verkennen. Welke gebouwen en vormgeving zien we in Veenendaal? Er zijn nogal wat renovaties geweest en er wordt nogal wat gebouwd, huizen, winkelpanden, buurthuizen, scholen, ‘Veense’ huiskamers en gezellige cafés. Maar hoe moet Veenendaal er in 2030 […]

Winnaar 1e Veenendaalse Architectuurprijs bekent!
Winnaar 1e Veenendaalse Architectuurprijs bekent!

Op de avond van de architectuur onder het oog van 150 belangstellende is de eerste Veenendaalse architectuurprijs door Wethouder Engbert Stroobosscher uitgereikt aan het belgische bureau OMGEVING met hun plan ‘de Turfweide’ Na een korte presentatie van de 5 kanshebbers maakte de jury voorzitter Saskia Koppert de winnaar bekend. Onderstaand het oordeel van de jury […]

Avond van de Architectuur 13 sept. – Uitreiking de Gilbert Architectuurprijs – de Gilbertgaard
Avond van de Architectuur 13 sept. - Uitreiking de Gilbert Architectuurprijs - de Gilbertgaard

Tijdens de Avond van de Architectuur wordt dit jaar de eerste Gilbert Architectuurprijs uitgereikt. Voor het gebied rondom de Roode Haan en Slaperdijk is er een prijsvraag ontwikkeld vanuit De Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal: de ‘Gilbertgaard’. Hiervoor zijn een aantal landschapsarchitecten gevraagd om een plan te bedenken voor een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit […]

Programma Dag van de Architectuur & Open Monumentendag 2019 bekent!
Programma Dag van de Architectuur & Open Monumentendag 2019 bekent!

De Dag van de Architectuur en Open Monumentendag Veenendaal komen er weer aan dit jaar op 13 & 14 September.  Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’. Momenteel staat de voormalige Pniëlkerk aan het Thoomesplein nog in de steigers maar binnenkort zal hier DownTown Veenendaal verschijnen, de nieuwste plek van plezier voor Veenendaal! De opening […]

Landelijke Dag van de Architectuur 2019 | Door de ogen van….
Landelijke Dag van de Architectuur 2019 | Door de ogen van....

De Landelijke Dag van de Architectuur vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 en zondag 16 juni in veel steden in Nederland. De activiteiten vallen samen en zijn op veel plekken in samenwerking met de Dag van de Bouw. In Veenendaal wordt ook dit jaar de Dag van de Architectuur weer georganiseerd in samenwerking met […]

ARCHITECTUUREXCURSIE WAGENINGEN
ARCHITECTUUREXCURSIE WAGENINGEN

De jaarlijkse Architectuurexcursie van het architectuurcentrum Veenendaal heeft de voormalige campus van de universiteit van Wageningen bezocht. Al in 1876 werd de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen door het rijk overgenomen en omgevormd tot de nationale landbouwschool. Waarbij de ontwikkeling van de nationale landbouwschool tot een academische instelling onder de noemer ‘de Rijks Landbouw Hooge school’ in 1918 […]

Kick-off 2018 ‘Een duurzame ontwikkeling in/ voor Veenendaal’
Kick-off 2018 'Een duurzame ontwikkeling in/ voor Veenendaal'

Als aftrap voor de Open Monumentendag & Dag van de Architectuur organiseren wij op vrijdagavond 7 september wederom een avond waarbij verschillende sprekers zijn uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over een actueel thema. Dit jaar is er gekozen om onder de noemer ‘Een duurzame ontwikkeling in/ voor Veenendaal’ in te zoomen de vraagstukken […]

Dag van de Architectuur 2018
Dag van de Architectuur 2018

Ook dit jaar wordt er ook in Veenendaal een Dag van de Architectuur georganiseerd. Deze zal plaats vinden op 7 & 8 september gezamenlijk met de Open Monumentendag. Het thema dit jaar is Veenendaal in Europa, industrie en bedrijvigheid als basis voor groei. In Veenendaal nam de handel en industrie een vlucht in de 20e eeuw […]

Landelijke Dag van de Architectuur 2018 | Stad voor Morgen
Landelijke Dag van de Architectuur 2018 | Stad voor Morgen

De Dag van de Architectuur vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni in veel steden in Nederland. In Veenendaal wordt ook dit jaar de Dag van de Architectuur weer georganiseerd in samenwerking met de Open Monumentendag en zullen de activiteiten plaats vinden op 7 en 8 september. De stad bereidt zich […]

Architectuurexcursie Alliander
Architectuurexcursie Alliander

Met politiek en bedrijfsleven is het Architectuurcentrum Veenendaal op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van Alliander. Een innovatief energie producerend gebouw met een circulaire toepassing van materialen, naar ontwerp van RAU architecten. Een interessante middag, om inspiratie en kennis op te doen met het oog op de energie neutrale doelstellingen voor de gebouwde omgeving in […]

presentatie avond ‘EEN NIEUW STADSHART IN/ VOOR VEENENDAAL’
presentatie avond ‘EEN NIEUW STADSHART IN/ VOOR VEENENDAAL’

In navolging op de ideeën die de leerlingen van de Patrimoniumschool in de middag hadden laten zien voor het Stadsstrand, was het 8 september in de avond de beurt aan de onderstaande spreker. Om met hun uiteenlopende en persoonlijke visies de discussie wat we in Veenendaal moeten durven met onze bebouwde omgeving aan te wakkeren. Het […]

Panorama van Stadsstrand Veenendaal
Panorama van Stadsstrand Veenendaal

Aftrap van het Architectuurweekend in Veenendaal. Veense schoolkinderen maken een droominvulling voor de locatie van het stadsstrand en omgeving. Met als opdracht, om voor het gemeentebestuur van Veenendaal op de plek van het Stadsstrand de meest gezellige winkel/ ontmoetingsplek van Veenendaal te maken. Een plek waarvan iedereen die het bezoekt en ziet,  zegt……..wauw , dat hebben ze nergens […]

‘Een nieuw stadshart in/ voor Veenendaal’
‘Een nieuw stadshart in/ voor Veenendaal’

Als aftrap van de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag 2017, wordt er op vrijdagavond 8 september een presentatie avond gehouden. Op deze avond zullen verschillende sprekers hun licht zullen laten schijnen over het zeer actuele thema van de avond ‘Een nieuw stadshart in/ voor Veenendaal’. We verwachten een inspirerende avond met uiteenlopende visies van […]

Dag van de Architectuur 2017
Dag van de Architectuur 2017

Ook dit jaar wordt er ook in Veenendaal een Dag van de Architectuur georganiseerd. Deze zal plaats vinden op 8 & 9 september gezamenlijk met de Open Monumentendag. De Dag van de Architectuur biedt een doorkijkje naar speciale gebouwen en wat architectuur en stedenbouw kunnen betekenen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Sinds 1986 is de […]

Voorzitterswissel Architectuurcentrum
Voorzitterswissel Architectuurcentrum

Binnen het bestuur van het Architectuurcentrum Veenendaal heeft Jan van den Dikkenberg na een periode van vijf jaar – vanaf de oprichting – de voorzittershamer overgedragen aan Johan Huibers. Het stimuleren van de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek, zowel inwoners als ook professionals zal ook onder Johan Huibers het hoofddoel blijven van het […]

Architectuurcafé | Nieuwe maaivelden
Architectuurcafé | Nieuwe maaivelden

Onze collega’s van het architectuurcentrum Amersfoort organiseren 19 April het architectuurcafé. Gaat dat zien! De druk op onze steden is groot. Om het groene landschap te sparen en steden meer duurzaam en evenwichtig manier te ontwikkelen, wordt meer en meer gekeken naar het toevoegen van maaivelden op andere niveaus dan de bestaande. Zo ontstaan gelaagde […]

9 september Filmavond
9 september Filmavond

Als aftrap voor de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag op 10 september. Zal op 9september,  een op ons verzoek gemaakte film door Sanne Heymann en Sander Reijerse, in première gaan. De film voert u in ongeveer een half uur langs verschillende gebouwen in Veenendaal en zal u op een andere manier laten kijken naar […]

Twitter