4. Veenendaalse Architectuurprijs “de Gilbert” | plannen voor de Gilbertgaard

Op de avond van de architectuur onder het oog van 150 belangstellende is de eerste Veenendaalse architectuurprijs door Wethouder Engbert Stroobosscher uitgereikt aan het belgische bureau OMGEVING met hun plan ‘de Turfweide’

Na een korte presentatie van de 5 kanshebbers maakte de jury voorzitter Saskia Koppert de winnaar bekend. Onderstaand het oordeel van de jury over het plan.

Winnende inzending ‘de Turfweide’ door OMGEVING

Het plan heeft een heel sterke visie, is eigenwijs door zich niet van haar sterke visie te laten afleiden en heeft dit ook goed onderbouwd in haar presentatie. Het ontwerp heeft een duidelijke verbinding met de Rode Haan.

De geschiedenis komt heel erg goed terug in het ontwerp, en ook in de hut die is ontworpen. Hier komt ook de relatie Antwerpen-Veenendaal goed naar voren. Deze koepel kan een monument worden (een beeldmerk) voor Veenendaal met een goed marketingplan.

Het plan kan direct en indirect de recreatie in het gebied bevorderen. Er is veel aandacht voor wateropslag. De kosten van realisatie zijn naar verwachting relatief laag.

Los van beoordeling: het ontwerp past heel mooi in bedoeling Gilbertjaar door Veenendaal op de kaart te zetten met overduidelijke verwijzing naar rijke geschiedenis van dit gebied en Veenendaal een historisch monument te geven.

Voor het geval dit ontwerp gerealiseerd gaat worden doet de jury de aanbeveling om

het gedeelte van het budget dat niet nodig is voor de realisatie onder te brengen in een stichting of fonds om in de toekomst het onderhoud van te kunnen betalen.

Het initiatief van de Veenendaalse architectuurprijs zal een tweejaarlijkse terugkerende activiteit worden op de kalender van het Architectuurcentrum, om de samenleving te blijven prikkelen vanuit de waardering voor onze leefomgeving voor uit kijkend naar de toekomst.

Reacties zijn gesloten.

Twitter