1. Thema

Het Thema van de Dag van de Architectuur en Open Monumentendag is dit jaar ‘Leermonumenten’

Waar zien we de in onze omgeving sporen van het verleden en welke lessen of inspiratie kunnen we hier uit putten. Hoe behouden we als ondernemende en vooruitstrevende duurzame gemeente onze eigen identiteit en geschiedenis in een maatschappij waar veranderingen elkaar snel opvolgen. Interessant is om te zien hoe in deze context nieuwe ontwikkelingen in de gemeente vorm krijgen en hoe de middelbare scholen hun leeromgevingen elk op hun eigen manier vormgeven.

De ontwikkelingen in Veenendaal op het gebied van duurzaamheid en circulariteit vinden hierbij bijvoorbeeld hun grondslag in een verleden van innovatie en ondernemingsgeest. Initiatieven als ‘Cirkelstad Veenendaal’ en bijvoorbeeld de rol die gemeente en ondernemers uit Veenendaal spelen in de ‘Food Valley/ ICT Valley’ zijn voorbeelden hoe deze zoektocht naar vooruitgang vandaag de dag nog steeds wordt voortgezet. Dit zijn zaken waar Veenendaal zijn identiteit aan ontleend en tevens in het verleden ontleend heeft. Leren van het verleden en bouwen aan de toekomst is hier het credo.

In 2030 is Veenendaal een zogenoemde circulaire stad. Dit houdt in dat het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggebracht. Dit laatste door onder andere het hergebruik van materialen en producten in de bouw, maar ook in het dagelijkse leven van de inwoners van Veenendaal. Ook zal energie duurzaam – en in de regio – opgewekt gaan worden, en worden wijken zelfvoorzienend waar dat mogelijk is. Op deze manier wordt het doel bereikt om in 2035 een energie neutrale gemeente te zijn.

Naast de technische ontwikkelingen die dit met zich meedraagt, zijn ook sociaal-culturele aspecten hierbij van groot belang om te verduurzamen en een succesvolle circulaire economie te ontwikkelen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: gezondheid en comfort, omgevingsdruk, veiligheid, zekerheid en betrokkenheid van de inwoners en bedrijven. Voorzieningen, producten en diensten vanuit de gemeente en bedrijfsleven zullen hierop moeten worden afgestemd, zodat consumenten in staat worden gesteld een bewuste circulaire keuze te maken. In deze verandering in het denken en het zoeken naar oplossingen neemt het onderwijs een belangrijke rol in. Hierdoor wordt het circulaire denken gemeengoed en tevens onderdeel van de kennisvorming van de toekomstige generaties.

De term Leermonumenten gaat hierbij dus verder dan de verwijzing naar de onderwijsinstellingen en hun rol in de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Veenendaal. Leermonumenten vraagt aan een ieder anders naar zijn omgeving te kijken, en de geschiedenis van de plek te zien als basis en startmoment voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Denk hierbij aan gebouwen en straten maar ook aan het groen, gedenkstenen, gebruiken en de evenementen die Veenendaal rijk is. Het is het gebruik van – en omgang met – de bestaande stad die identiteit geeft aan een plek met nieuwe gebruiken en daarover ook verdere gedachten doet ontwikkelen. Deze worden op hun beurt weer vertaald in de gebouwde omgeving en ondernemingen als ‘Leermonumenten’ voor de toekomst.Reacties zijn gesloten.

Twitter