Het Architectuurgesprek

Een nieuw initiatief van het Architectuurcentrum Veenendaal is Het Architectuurgesprek.

HET ARCHITECTUURGESPREK
Het Architectuurgesprek heeft als doel om een link te leggen tussen maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen en architectuur. Met deze bijeenkomsten worden verbindingen (op)gezocht tussen architectuur en andere onderwerpen, disciplines en vakgebieden. Het zoeken en zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van architectuur is daarbij de insteek. Architectuur is immers een levend en dynamisch onderdeel van onze samenleving. Bewust en onbewust heb je er dagelijks mee te maken. De bijeenkomsten worden georganiseerd op locatie, passend bij het thema. Gevoed door korte inhoudelijke lezingen van deskundigen volgt een goed en inspirerend gesprek tussen de aanwezigen. De bijeenkomsten zijn ‘op uitnodiging’ om zo iedere keer een interessante mix van personen, ondernemers en organisaties bijeen te brengen. Gezamenlijk wordt een thema door middel van een gevoed gesprek, kleinschalig en op een informele manier, verder besproken, bediscussieerd en uitgediept.

Het Architectuurcentrum Veenendaal gaat meer van deze bijeenkomsten organiseren. Zo staat voor de maand september 2013 de tweede editie van Het Architectuurgesprek gepland over ‘architectuur & groen’ en in november 2013 een publiekseditie over de Bernard van Kreelpoort. Het concept leent zich voor meerdere onderwerpen, zoals ‘architectuur & … : literatuur, films, geschiedenis, kunst, communicatie, etc.

Met deze bijeenkomsten hebben wij als doel:
– Een link te leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en architectuur
– Verbindingen (op)zoeken tussen architectuur en andere disciplines en vakgebieden
– Zoeken en zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van architectuur in deze tijd
– Waarmee tot zijn recht komt dat architectuur een levend en dynamisch onderdeel van onze samenleving is.

Dit willen wij bereiken door:
– Een goed en inspirerend gesprek, informeel en kleinschalig
– Met betrokkenen en geïnteresseerden – op uitnodiging
– En gevoed door korte inhoudelijke lezingen/bijdragen van deskundigen.

En natuurlijk willen we dat de deelnemers daardoor geënthousiasmeerd raken en zich op een bepaalde manier willen verbinden aan het Architectuurcentrum Veenendaal.

 

Reacties zijn gesloten.

Twitter