Landelijke Dag van de Architectuur 2018 | Stad voor Morgen

De Dag van de Architectuur vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni in veel steden in Nederland. In Veenendaal wordt ook dit jaar de Dag van de Architectuur weer georganiseerd in samenwerking met de Open Monumentendag en zullen de activiteiten plaats vinden op 7 en 8 september.

StadVanMorgen_DvdA2018_HR

De stad bereidt zich voor op een nieuwe toekomst

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 vindt op een of op beide dagen de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats in een groot aantal steden in Nederland. Het landelijke centrale thema in 2018 is: Stad voor morgen. Anno 2018 kijken we vooruit naar de stad van de nabije toekomst. De stad is populair. Steeds meer mensen willen wonen in de stad. Huishoudens wijzigen steeds vaker. Winkels en bedrijvigheid krijgen vaker andere functies. De infrastructuren worden continue aangepast. Onze steden veranderen daardoor in hoog tempo. Dit vraagt niet alleen een inhaalslag in de woningbouw maar ook een aanpassing in de totale stad en al haar voorzieningen. Het wordt druk. Hoe zorgen we ervoor dat onze steden onverdeelde steden blijven waar iedereen prettig kan wonen en werken? 

Groei naar een duurzame leefomgeving

Na een periode van crisis en bezinning wordt er weer volop gebouwd. Maar de vraag naar gebouwen is flink veranderd. In veel steden worden de komende jaren in een hoog tempo woningen en voorzieningen gebouwd, meestal binnen de bestaande grenzen van de gemeente. Nu de woningbouw aan het versnellen is, is het de uitdaging om krachtig richting te geven aan de groei en garant te staan voor de kwaliteit van onze leefomgeving op langere termijn. Maar er zijn ook andere uitdagingen die de stad veranderen. De noodzakelijkheid om aan de slag te gaan met klimaatproblemen is niet meer weg te denken in de ontwikkelingen. De grootste uitdaging van deze eeuw is misschien wel de bescherming van de aarde en het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen te stoppen. Schone energiebronnen, lager energieverbruik en duurzame materialen zijn belangrijke aspecten die ook in gebouwen verwerkt moeten worden. Dit betekent dat in de architectuur nieuwe innovatieve systemen integraal moeten worden opgenomen in de ontwerpen. Het is een voordeel wanneer een ontwerp zodanig flexibel is om te kunnen voldoen aan toekomstige wensen voor een gevarieerd gebruik en dus van een duurzaam gebouw.  

Leefbare stad

De stad bereid zich voor op morgen. De Dag van de Architectuur toont wat architectuur en stedenbouw kan doen om de snel groeiende steden leefbaar te houden. Harmonie in wonen, werken en winkelen zijn belangrijke aspecten. De inrichting van de openbare ruimte is ook een belangrijke factor in de beleving van de stad. Uiteindelijk is de stad er voor iedereen: een deel verblijft er een dag en vertrekt weer, een ander deel vertoeft er zijn hele leven. Architectuur speelt een essentiële rol in de visie van de leefbare stad van de toekomst: De stad voor morgen.

Dag van de Bouw en Dag van de Architectuur tegelijkertijd geprogrammeerd

Nieuw in 2018 is de afstemming met de organisatie van de Dag van de Bouw. Het grote voordeel hiervan is de gezamenlijke publieke openstelling van projecten die bezichtigd kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk om gewoon een kijkje te komen nemen naar wat er gebouwd wordt en tegelijkertijd professionele informatie te ontvangen over de uitgangspunten van het architectonische ontwerp.

De organisatie van de landelijke Dag van de Architectuur is een belangeloze samenwerking van diverse architectuurcentra uit vele steden in Nederland met het doel de professionele kijk op architectuur én de liefde voor het vak bekend te maken bij het grotere publiek. In elke stad wordt het landelijke thema, Stad voor morgen, uitgewerkt naar een programma met lokale accenten.

www.dagvandearchitectuur.nl

 

Reacties zijn gesloten.

Twitter