Over Architectuurcentrum Veenendaal

Het Architectuurcentrum Veenendaal is een lokaal architectuurcentrum en organiseert activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Veenendaal. Architectuur is een laagdrempelige vorm van cultuur; iedereen komt er dagelijks mee in aanraking. Het Architectuurcentrum Veenendaal daagt je daarom uit op een andere manier te kijken naar je leefomgeving, waardoor je bewust wordt van de rijkdom aan culturele uitingen om je heen.

De Stichting Architectuurcentrum Veenendaal is in 2011 opgericht om in Veenendaal activiteiten op het gebied van architectuur een structureel karakter te geven. Op een inspirerende wijze willen wij de belangstelling voor (lokale) architectuur stimuleren en bewustwording creëren voor de invloed van architectuur en de inrichting van de ruimte. Als Architectuurcentrum Veenendaal willen wij bereiken dat meer Veenendalers belangstelling hebben en krijgen voor architectuur en de betekenis van architectuur voor het dagelijks leven. Hoe meer mensen bewust nadenken over de betekenis van architectuur (structuren, gebouwen, groen) en daar met anderen over discussiëren, hoe beter men leert de gebouwde omgeving te begrijpen en waarderen. Dit doen wij door het organiseren van activiteiten met actuele en herkenbare onderwerpen op het gebied van architectuur voor een breed publiek, zowel voor inwoners als professionals. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan het bevorderen van de architectonische en ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Veenendaal en de betrokkenheid van Veenendalers bij de gebouwde omgeving. Veenendaal mag trotst zijn op haar parels, deze laten zien, koesteren en nieuwe creëren. Architectuur draagt in sterke mate bij aan de identiteit van een stad of wijk. Goede architectuur en trots versterken de identiteit en dragen bij aan de beleving, binding en een zorgvuldige omgang met de omgeving.

Aanleiding oprichting
In 2009 is het Utrechtse Architectuurcentrum Aorta gevraagd om voor de gemeente Veenendaal een architectuurnota op te stellen om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en de identiteit van Veenendaal te benadrukken. De in 2010 verschenen Architectuurnota Veenendaal schrijft drie pijlers voor die gewenst en noodzakelijk zijn om de doelstellingen te behalen: het aanbrengen van structuur in de stedenbouwkundige context, architectuur op het netvlies brengen bij mensen en aandacht creëren voor kwaliteit in processen om tot een goede architectuur te komen. Per pijler beschrijft de nota de concrete stappen die nodig zijn om deze doelen te verwezenlijken. Op deze manier kan Veenendaal haar herkenbaarheid en leesbaarheid vergroten, met de bestaande kwaliteiten als uitgangspunt. De nota bevat een handzame ‘Agenda voor de Toekomst’, waarin de stappen en mogelijke acties staan beschreven om de ambities te verwezenlijken. Omdat in 2010 en 2011aan de ambities en mogelijke acties uit de architectuurnota door de gemeente vrijwel geen uitvoering is gegeven, is besloten om vanuit het particulier initiatief iets te ondernemen. Een onafhankelijke organisator in de vorm van een lokaal architectuurcentrum wordt in de architectuurnota o.a. genoemd als een mogelijkheid om in Veenendaal uitvoering te geven aan het betrekken van inwoners bij architectuur, het laten zien waar we trots op zijn en activiteiten over architectuur op te zetten. De belangstelling voor dit initiatief bleek groot bij het ‘inventariseren’ van de interesse. Besloten is daarom om tot de oprichting van een lokaal architectuurcentrum voor Veenendaal te komen. Na een periode van voorbereiding zijn wij in 2012 actief van start gegaan. Het architectuurprogramma zal een mooie aanvulling zijn op het kunst- en cultuuraanbod in Veenendaal.

Doelstellingen:
1.
Activiteiten op het gebied van architectuur in Veenendaal een structureel karakter geven.
2. Betrekken van inwoners en professionals bij architectuur in Veenendaal.
3. Stimuleren van de belangstelling voor architectuur in de breedste zin van het woord bij een breed publiek, zowel inwoners als professionals.
4. Bijdragen aan de bewustwording van architectuur en de invloed van architectuur op de inrichting en beleving van de (leef)omgeving.
5. Een bijdrage leveren aan de bevordering van de architectonische en ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Veenendaal.

Deze doelstellingen willen wij bewerkstelligen door:
1.
Het organiseren van activiteiten op het gebied van architectuur, zoals: debatten, lezingen, presentaties, exposities, prijsvragen, workshops, excursies, Dag & Nacht van de Architectuur, nieuwsbrieven, onderzoek en publicaties.
2. Informeren, inspireren, reflecteren en (be)discussiëren over/van onderwerpen op het gebied van architectuur en aanverwante ruimtelijke thema’s.
3. Ontmoeting en uitwisseling.

Het bestuur
Johan Huibers – Huibers van Weelden architecten – (voorzitter)
Wim van Ginkel – Koninklijke Ginkel Groep
Eveline de Kock – Ruimte Atelier
Jan Veldhuizen – vhm | accountants & belastingsadviseurs – (penningmeester)
Johan van den Essenburg – Ingenious
Martijn Koppert – Vastgoedmeester
Maurice L’homme – Bierman Henket architecten

Reacties zijn gesloten.

Twitter